Värdering

Har du något föremål som du vill veta mer om och få en värderat så är du välkommen att skicka bilder till mig, du får du svar inom kort.

Är du nöjd med svaret så kan du lämna ett helt frivilligt bidrag på 25 kr till mig. Swisch 0732115533, skriv värdering som meddelande.

Gör så här:

Fotografera endast ett föremål i taget.

  1. Ta en skarp översiktsbild bild där man ser hela föremålet.
  2. Ta en skarp bild på undersidan/baksidan.
  3. Ta en skarp bild på ev. signaturer, märkningar, stämplar, tester eller dylikt.
  4. Ta en skarp bild på övriga delar av föremålet som kan vara intresant för bedömningen

Klicka här för att skicka bilder till mig