Säkerhetsdörr modell ä

image

Det här är dörren till den yttre borggården på Läckö slott norr om Lidköping. Visst är den fin med sina förstärkningar i form av järnplåtar. Jag tror att den är från andra hälften av 1600-talet. Vem sade att säkerhtsdörrar är något nytt? Nog kan man föreställa sig att denna bastanta dörr skyddade borgen från allehanda rövare och inkräktare men den kunde inte skydda ägaren, Magnus Gabriel De la Gardie från Karl den elftes reduktion på 1680-talet då Läckö drogs in till kronan. Magnus Gabriel var en av de rikaste i Sverige och hade ett 30-tal slott med tusentals underliggande gårdar. Vid reduktionen fick den stackars mannen han endast behålla två slott, det ena var Wenngarn dit han drog sig tillbaka på sin ålders höst efter att bland annat ha fått betala ett skadestånd till staten eftersom han som rikskansler, bland annat, hade ägnat sig åt en allt för frikostig representation för statens medel. Känns det igen från nutid?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *