De skarvade kolonnerna på kanslihuset

På Mynttorget i Gamla stan i Stockholm ligger Kanslihuset, det är bland annat här de politiska partierna har kontor. Utsidan pryds av en mäktig tempelfasad med fyra höga kolonner. Men något ser konstigt ut – kolonnerna har en ljusare färg nertill och verkar vara skarvade med ett ljusare material jämfört med de övre delarna av kolonnen. Hur kan det komma sig?

En kolonn är en rund fristående pelare som går från marken upp till ett kapitäl, det vill säga en utsmyckad överdel på kolonnen. Kapitälet kan se olika ut och den enklaste formen av kapitäl är den doriska som vi ser på Kanslihusets kolonner. I många fall vilar överdelen av en husgavel, en s k tympanon, på kolonnerna.

På den här platsen låg tidigare Myntverket fram till 1850-talet då Kungliga myntet ersattes av ett nytt myntverk på Kungsholmen. När byggnaden under 1920-talet skulle byggas om till kanslihus ville man behålla den gamla fasaden med kolonnerna men eftersom huset skulle vara högre än tidigare blev man tvungen att skarva i kolonnerna för att få rätt höjd på dem. Skarvningen måste ha gjorts med ett material i avvikande färg, möjligen järn eftersom det tycks ha börjat rosta nertill.

Visst ser det lite konstigt ut med så mäktiga kolonner framför den här fasaden eller för att citera Fredic Bedoire i boken Stockholms byggnader: ”…med oklar avvägning mellan modernism och delvis pastischartad klassisism”.

Den som ser sig noga omkring kommer att upptäcka att arkitekter ofta inspirerats av antikens grekiska tempelgavlar och smyckat sina byggnader med t ex kolonner och tympanoner. Man kan se det även på ganska nya byggnader. Ett lustigt exempel är ingången till garaget under Norra latin i Stockholm. Även en så trivial ingång har fått en utsmyckning som härstammar från de gamla grekernas tid i form av ett par förenklade kolonner med en tympanon ovanför.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *